Blog
The SUSTEMICROP project held its first Kick-Off meeting on July 21 and 22 at the University of León

Projekt SUSTEMICROP je imel svoj prvi uvodni sestanek 21. in 22. julija na Univerzi v Lyonu.

Srečanja so se osebno udeležili predstavniki ULE (Španija), INRAE ​​(Francija), IHPS (Slovenija), Agrogenia Biotech SL (Španija) in svetovalec ARTICA+i zadolžen za vodenje projekta (Španija).

Srečanja so se na daljavo udeležili partnerji iz Maroka (UM6P in UMP), Tunizije (Univerza v Carthageu), Francije (IFV), Italije (Horta) in Libanona (Libanonska univerza).

Na tem prvem usklajevalnem sestanku so partnerji okrepili vezi in pregledali naloge, ki jih je treba obravnavati v različnih delovnih paketih, da bi začeli z razvojem različnih tehničnih del.

sl_SISlovenian